โรงเรียนสาธิตนานาชาติ (สยามสิงคโปร์)
International Demonstration School (Siam Singapore)

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ (สยามสิงคโปร์)

พันธกิจ

1 To educate students in a stimulating environment to the highest possible academic standards using a Singapore-UK curriculum with an international perspective

2 To educate world citizens who, celebrating both their shared humanity and cultural diversity, will shape a more peaceful world

3 To instill respect, tolerance, integrity, responsibility and compassion to shape our students into confident and independent risk-takers

4 To educate students to be adaptable, reflective, and inquiring throughout their lives

5 To inspire creativity in each student in its broadest aspect and help to enlarge the human spirit both aesthetically and morally

6 To educate students to be respectful of and knowledgeable about their local and global environment

ติดต่อ

Siam Singapore International School

153  Petchburi Rd, Phayathai, Rajthevee, Bangkok, Thailand 10400 Nearest sky train (BTS) station: Ratchathewi and Phaya Thai

Telephone Number:

+(66) 02-215-3800-2, (+66) 092-787-8888

Website

Welcome

E-mail

info@siamsingapore.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246833

Translate »