เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณเรือนไทย เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246919

Translate »