รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-2909-1432,02-5293598

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247200

Translate »