รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2567

เริ่มสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลิงก์สมัคร สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th

เขียนใบสมัครยื่นที่สาขาวิชา คณะ หรือที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-2909-1432,02-5293598

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246704

Translate »