ข่าวสารวไลยอลงกรณ์

ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพนักงานต้อนรับ) สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติ่ม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
HR-job
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา อ่านเพิ่มเติ่ม »
ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา อ่านเพิ่มเติ่ม »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »