กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คุณศิริรัตน์ ทงก๊ก ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งในครั้งนี้ พระญาณวิกรม (เจ้าคุณอุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ บริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 536,992.25 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246892

Translate »