โรงเรียนสาธิตฯจัดกิจกรรม Project Approach ระดับ อนุบาล

วันที่ 7 มีนาคม 2567

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเป็นประธานกิจกรรม Project Approach ระดับ อนุบาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246954

Translate »