รร.สาธิตฯจัดงาน Chinese Day ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกิจกรรม Chinese Day ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246887

Translate »