พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในปีนี้ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 1,106 คน จะมีพิธีซ้อม ตั้งแต่วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 และรับจริงในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225141

Translate »