ผู้บริหารร่วมกิจกรรมดำนา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร,รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล,ผศ.ชวาลา ละวาทิน,ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์,ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดำนา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาให้หันกลับมาสนใจและเห็นคุณค่าของอาชีพพ่อแม่ และเมล็ดข้าวที่กิน ช่วยปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีมองแปลงนา และใช้สร้างแรงบันดาลใจให้กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยได้นำข้าวหอมปทุมธานี 1 มาปักดำ ซึ่งมีลักษณะเด่นของข้าวนี้คือ เป็นข้าวนิ่ม อ่อน เหมาะสำหรับปลูกไว้ทานเอง มีคุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และยังสามารถ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แะเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้งได้ดีอีกด้วย ณ บริเวณแปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246559

Translate »