ครุศาสตร์จัดงาน “ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานนิทรรศการ “ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร” ณ ลานเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246563

Translate »