การประชุมคณะกรรมการพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225192

Translate »