ขอเชิญร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พระบารมีปกเกล้าเหล่าข้านิกร ราชภัฏวไลยอลงกรณ์น้อมสดุดี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1062391

Translate »