• เทอดพระเกียรติ ร.10
 • รับสมัครนักศึกษา ปี 60
 • รับสมัครนักศึกษา ปี 60
 • รับสมัครนักศึกษา ปี 60
 • รับสมัครนักศึกษา ปี 60
 • รับสมัครนักศึกษา ปี 60
 • อบรมขับรถยนต์
 • ปรึกษาสุขภาพ
 • รับสมัครนักศึกษา ปี 60
 • VRU Sport Day
 • CIM conference
 • ซ่อมโทรศัพท์
 • อบรมครูรุ่นที่ 42

VRU-News


ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
 • รับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
 • สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ VRU
 • PR of VRU
 • www.vru.ac.thvru google apps for education