ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ และฟอนต์ VRU


ไฟล์ภาพ Image File

download logo vru      download logo vru

ไฟล์เวกเตอร์ Vector File

download logo vru     download logo vru

ไฟล์ฟอนต์ (Font File)


Font : VRU valaya.TTF ขนาด 24 KB.

วิธีติดตั้งฟอนต์

แนวความคิดการออกแบบฟอนต์