มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้บริหาร
ดูเพิ่มเติม

Highlights

VRU
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าพิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบติที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ๒ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎาไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ การแต่งกาย - ผู้เข้าร่วมพิธี สวมใส่ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว - ประชาชนทั่วไป : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง -

29 September 2023

ข่าวสารและกิจกรรม

VRU

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

VRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123068

Translate »